Haga Norra Samfällighet

Fritidshusområde vid Haga Park på Öland

1000-20160501-2.jpg

Trafik i det nya området

I det nya området som gränsar till vårt område, finns en in-/utfart till Haga Parksvägen. Den in-/utfarten är bara till för boende i det nya området samt för nyttotrafik.

Vi som bor i vårt område ska fortsätta att använda infarten via Rudolfs väg.

Det här beslutades vid exploateringen av det nya området. Skyltar kommer att sättas upp, men de dröjer att tag till.

Med nyttotrafik avses till exempel sophämtning och snöröjning.

/Styrelsen

Aktuellt

Bra jobb under städdagen!

I år hade Farmartjänst röjt mer sly, buskar och träd än vanligt så det blev ett digert jobb för de drygt 20 medlemmar som dök upp på föreningens städdag. Nu är det snyggt och fint i vårt område igen. Tack alla som var med och hjälpte till!
På bilden ses några av de som var med. Det blev som synes riktigt stora högar!

Städdag Haga Park


Trafik i det nya området

I det nya området som gränsar till vårt område, finns en in-/utfart till Haga Parksvägen. Den in-/utfarten är bara till för boende i det nya området samt för nyttotrafik.

Läs mer ...