Haga Norra Samfällighet

Fritidshusområde vid Haga Park på Öland

1000-DSCN6934.jpg

Trafik i det nya området

I det nya området som gränsar till vårt område, finns en in-/utfart till Haga Parksvägen. Den in-/utfarten är bara till för boende i det nya området samt för nyttotrafik.

Vi som bor i vårt område ska fortsätta att använda infarten via Rudolfs väg.

Det här beslutades vid exploateringen av det nya området. Skyltar kommer att sättas upp, men de dröjer att tag till.

Med nyttotrafik avses till exempel sophämtning och snöröjning.

/Styrelsen

Aktuellt

Stranden i kommunal regi

Stranden vid Haga Park drivs återigen i kommunal regi. En flytbrygga kommer att läggas i och toalettbyggnaden har redan nu öppnats.

Glad badsommar önskar styrelsen!

Trafik i det nya området

I det nya området som gränsar till vårt område, finns en in-/utfart till Haga Parksvägen. Den in-/utfarten är bara till för boende i det nya området samt för nyttotrafik.

Läs mer ...